DIMLE

DIGITAL INTERNATIONAL MEDIA LITERACY EBOOK PROJECT

 

// O NAMA

Međunarodni digitalni projekt: elektronička knjiga o medijskoj pismenosti (The Digital International Media Literacy eBook Project - DIMLE) nastao je kako bi osigurao zajednički kvalitativni pristup u istraživanju medijske pismenosti i promicanju međunarodne stipendije za medijsku pismenost. Dvije glavne prepreke za međunarodnu medijsku pismenost su nedostatak:
jasnog i praktičnog međunarodno priznatog okvira medijske pismenosti koji bi se mogao koristiti i dijeliti među različitim kulturama i dionicima (civilnim društvom, autohtonim zajednicama, marginaliziranim skupinama, znanstvenim institucijama, nevladinim organizacijama, medijskim institucijama, međuvladinim organizacijama, vladama).
kulturno relevantnih obrazovnih izvora o medijskoj pismenosti koji bi bili prikladni za međunarodnu publiku.
Definicija medijske pismenosti i načela za interpretiranje medijskih poruka, koje u svojoj knjizi Medijska pismenost: načela za interpretiranje medijskih poruka (Praeger Publications, 1995, 2001, 2007, 2014) ocrtava Art Silverblatt, služe kao okvir koji se može koristiti i dijeliti među različitim kulturama i dionicima. Ovaj kvalitativni pristup nije namijenjen kao obvezujući model za medijsko obrazovanje, već “Načela za interpretiranje medijskih poruka” djeluju kao niz leća koje otvaraju nove načine gledanja na medije i medijske prezentacije. Sva načela ne djeluju nužno kod svih medijskih prezentacija. Moguće je da ne djeluje nijedno načelo. No, metodologija je namjerno radije ekspanzivna, nego reduktivna. Izvorni je tekst iz Sjedinjenih Američkih Država i sadrži dva nedostatka:
ETNOCENTRIZAM
Istraživanja koja podupiru glavna načela i teorije u tekstu dolaze ponajprije iz američke medijske kulture.

PRAVOVREMENOST
Zbog brzoga razvoja medija i tehnologija istraživanja, primjeri, studije i statistika koji se navode u udžbeiku brzo zastarjevaju.


DIMLE rješava te probleme. Stručnjaci iz područja medijske pismenosti diljem svijeta rade zajedno kako bi stvorili online izdanje knjige “Medijska pismenost: načela za interpretiranje medijskih poruka” koje će sadržavati najnovije relevantne podatke prilagođene svakoj kulturi i kontekstu.